O firmie

Naszą działalność rzemieślniczą w dziedzinie FOTOGRAFII rozpoczęliśmy w grudniu 1979 r. Od tego czasu jesteśmy członkiem CECHU RZEMIÓSŁ RÓŻNYCH w PILE. Początkowo, przez pierwsze dwa lata zakład funkcjonował przy ul. Boh. Stalingradu 21. Następnie po przeprowadzce na ul. Piekarską 14 kontynuowaliśmy działalność do roku 2000.

W tym samym roku przenieśliśmy się do obecnej siedziby przy ul. O.M. Kolbe 5. W czasie naszej ponad 30-letniej działalności tytuł czeladnika fotografii zdobyło 19 uczniów. Zostało to docenione przez IZBĘ RZEMIEŚLNICZĄ w POZNANIU poprzez nadanie ZŁOTEJ ODZNAKI MISTRZA ZA SZKOLENIE UCZNIÓW W RZEMIOŚLE dla mistrza – właściciela firmy Daniela Balukiewicza. Izba Rzemieślnicza w Poznaniu przyznała również naszej firmie BRĄZOWĄ, SREBRNĄ oraz ZŁOTĄ ODZNAKĘ ZA ZASŁUGI W ROZWOJU RZEMIOSŁA WIELKOPOLSKIEGO.

W 2004 roku firma jako jedna z pierwszych utrzymała CERTYFIKAT CECHOWY wydany przez Cech Rzemiósł Różnych w Pile. W czerwcu 2007 roku powstał WIELKOPOLSKI CECH FOTOGRAFÓW w Poznaniu i nasza firma stała się również członkiem tegoż cechu.

Ponad 40-letni okres funkcjonowania firmy FOTO DANIEL utwierdza nas w przekonaniu, że zyskaliśmy sympatię swoich klientów a to nas zobowiązuje do dalszego utrzymywania wysokiej jakości świadczonych usług.